Tag Archives: Jang Ji Eun

[First Impression] K-Drama: Ex-Girlfriend Club

Ex-Girlfriend-Club

Title: Ex-Girlfriend Club
Native Title:구여친클럽
Country of Origin: South Korea
Airing Date: 8 May 2015 – 27 June 2015
Episodes: 16

Main Cast:
Byun Yo Han as Bang Myeong Soo
Song Ji Hyo as Kim Soo Jin
Jang Ji Eun as Na Ji Ah (Cat)
Lee Yoon Ji as Jang Hwa Yeong (Lion)
Ryu Hwa Yeong as La La (Fox)

Continue reading